پروژه ها

تهاتر کامیون های کشنده و کمپرسی با ملک

شرکت سرمایه گذاری سپرا تعداد محدودی کامیون های کشنده و کمپرسی از طریق تهاتر با ملک ، انجام می نماید . (به مدت 5 روز) لذا متقاضان می توانند از طریق سایت نسبت به درج درخواست و اعلام ملک اقدام نموده و یا با شماره تلفن 09904790881 و 03133389715 تماس حاصل فرمایید . www.Sepraco.com @Sepraco

همکاری با شرکت آرین خودرو جهت فروش اقساطی محصولات

همکاری با شرکت آرین خودرو جهت فروش اقساطی محصولات پروژه لیزینگ خودروهای سنگین شرکت خدمات سرمایه سپرا، با همکاری شرکت های همگروه و شرکت های آرین خودرو تعداد 120 دستگاه کامیون کشنده و کمپرس ده چرخ و 6 چرخ را به صورت لیزینگ به متقاضیان واجد شرایط واگذار می نماید . حداقل واریز 35% مبلغ کامیون می باشد . مابقی تسهیلات 12 تا 36 ماهه با نرخ حداکثر سود 28 % می باشد .

فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات

فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات فروش اعتباری بدون پیش پرداخت محصولات

فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه

فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه فروش سهام با بازدهی وتضمین 25%سالیانه
خلاصه آمار بازدید سایت
تعدادبازدیدامروز : 17
تعداد بازدیداین ماه : 1128
تعداد بازدید امسال : 6645
تعداد کل باز دیدها : 6645